ETALTFBEN

 

image2998

 

MENOPOLIS – tai Šiaulių dailės galerijos vykdomas meno edukacijos vaikams ir jaunimui projektas. Projektas pradėtas 2006 m., o 2012 ir 2013 m. LR Kultūros ministerija skyrė premijas MENOPOLIO rengėjams už geriausiai parengtus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus. MENOPOLIS suteikia galimybę vaikams ir jaunimui šiuolaikiškai pažvelgti į meninę kūrybą, padeda suvokti skaitmeninių technologijų ir kūrybiškumo ryšį, didelį dėmesį skiria vaikų kūrybinio ir kritinio mąstymo ugdymui bei meninio vaikų akiračio plėtimui. Projektas apjungia daugelio skirtingų meno sričių kūrybines dirbtuves, siekdamas atskleisti kūrybiškumo ir meninės raiškos įvairovės principus, jų tarpusavio sąsajas, ieško pačių novatoriškiausių meninio vaikų užimtumo formų. Pagrindinė projekto idėja – įtraukti vaikus ir jaunimą į aktyvią kūrybinę veiklą su skirtingų sričių įdomiais ir žinomais kūrėjais, išbandant netradicines veiklas, metodus ir kūrybiškumo galimybes. Originalūs užsiėmimai su profesionaliais menininkais skatina suvokti, kaip kūrybiškai interpretuojamos naujausios technologijos, kokios yra meninės animacijos, kino, teatro, muzikos, dailės, architektūros, fotografijos galimybės. Projekto tikslas – pritraukti į galeriją bei kultūrinį vyksmą kuo daugiau vaikų ir jaunimo, nuo mažens formuoti šiuolaikinio meno galerijos lankytoją, kūrybišką asmenybę bei intelektualų kultūrinio gyvenimo vartotoją, siekti, kad galerija taptų vaiko bei jaunuolio erdve, supažindinti ir integruoti jaunimą į kūrybinę meninę veiklą, suformuoti supratimą apie šiuolaikinį meną bei šiuo metu pasaulyje nuolat kintančius meno procesus. Įvairių kūrėjų vedamos paskaitos ir užsiėmimai formuoja originalią ir aktualią vaikų meninę saviraišką, padeda vaikams atrasti ir kūrybiškai realizuoti save, suteikia galimybę vaikų kūrybinėje veikloje sujungti meninius ieškojimus ir technologinius informacinės visuomenės atradimus. Kasmet vasarą rengiama MENOPOLIO vasaros stovyklos, kur vaikai pasineria į kūrybinius ieškojimus. Jų metu kasdien vaikai turi galimybę bendrauti ir semtis kūrybinių idėjų iš pačių įvairiausių sričių menininkų. Užsiėmimuose pateikiami ir pristatomi metodai ir kūrybinės idėjos neretai labai lengvai pritaikomos kasdieniniame vaikų gyvenime, kuomet jie patys gali tas idėjas nuolat plėtoti ir vystyti toliau. Projektas orientuotas ne tiek į baigtinių rezultatų kūrimą, kiek į asmenybės kūrybiškumo, kūrybiško mąstymo, kaip bendro išsilavinimo pagrindą, ugdymą. Kūrybiškumas čia traktuojamas ne kaip pridėtinė savybė, o kaip laisvos ir mąstančios asmenybės stuburas. Šiaulių dailės galerijoje taip pat vykdomi edukaciniai interaktyvūs kūrybiniai užsiėmimai galerijos rengiamų parodų kontekste, patraukliai pristatant vaikams šiuolaikinio meno kūrėjus, dabarties meno procesus ir plastinės raiškos galimybes. Į šiuos užsiėmimus aktyviai kviečiamos lankytis moksleivių grupės, nes tai ne tik reali pažintis su dabarties meno procesais, bet ir galimybė mokytis kitaip galerijos erdvėse. Akivaizdžiai suvokiant būtinybę ugdyti poreikį meno ir kultūros vartojimui nuo pat mažų dienų, o ne tuomet, kai asmenybė būna susiformavusi, norime vaikams kuo patraukliau parodyti meno pasaulio ir kūrybiškumo galimybes, kad vaikai galėtų tai pasitelkti savo kasdieninėje aplinkoje, taip geriau pažindami tiek patys save, tiek supantį pasaulį.

TIKSLAI:

Ugdyti šiuolaikinio meno galerijos lankytoją bei auginti ir plėsti šiuolaikinio meno ir kultūros vartotojų auditoriją; atverti meninės kalbos įvairiapusiškumą, ugdyti savarankiškai mąstantį, žingeidų naujų meninių formų žiūrovą ir kūrėją; taikyti naujus kūrybiško mokymo ir mokymosi metodus galerijos aplinkoje; diegti netradicines meno formas; formuoti aktyvų vaikų ir jaunimo dalyvavimą miesto bei šalies kultūriniame gyvenime; įvairinti ir kelti bendrą kultūrinį regiono ir miesto gyvenimo lygį; keisti menines iniciatyvas stabdančią regioninio provincialumo pasaulėžiūrą.

UŽDAVINIAI:

Rengti kūrybinius edukacinius užsiėmimus, siekiant supažindinti vaikus ir jaunimą su naujausiomis meno formomis; atlikti eksperimentinius skaitmeninio meno projektus bei rengti kūrybines laboratorijas; kviesti įdomiausius ir originaliausius autorius, menininkus ir įvairių sričių kūrėjus, kurie pravestų vaikams kūrybinius užsiėmimus; edukacinius kūrybinius užsiėmimus rengti ne tik Šiaulių dailės galerijoje ir mieste, bet ir kitose regiono vietose, taip pat kviesti į užsiėmimus kūrėjus iš kitų miestų.